0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Quảng Minh - Quảng Thắng (Khu B4) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Quảng Minh - Quảng Thắng (Khu B4) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là khu kinh tế phát triển bậc nhất trên cả nước và được định hướng trở thành cực phát triển kinh tế năng động, bền vững của Tỉnh Quảng Ninh và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Khu trung tâm đô thị mới Quảng Minh - Quảng Thắng có vị trí phía đông Khu vực Hải Hà (Khu B).

Triển khai công tác thực hiện Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo triển khai lập quy hoạch phân khu các khu vực đô thị, khu vực chức năng theo định hướng của Quy hoạch chung, làm công cụ quản lý thống nhất về không gian quy hoạch kiến trúc, đồng bộ về kết cấu hạ tầng đô thị. Quy hoạch phân khu tại khu vực nhằm cụ thể hóa các giải pháp về tổ chức không gian, sử dụng đất đai, đề xuất cụ thể các phương án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xác định các quy định quản lý quy hoạch kiến trúc theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Quảng Minh - Quảng Thắng (Khu B4) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng hình thành một khu trung tâm đô thị mới hiện đại, đồng bộ thân thiện với môi trường, cảnh quan, địa hình khu vực đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài trong tổng thể khu vực Hải Hà, khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Bố trí, thiết lập các quỹ đất thích hợp cho khai thác phát triển khu dân cư, dịch vụ thương mại,  hình thành hệ thống hạ tầng  xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nhu cầu phát triển khu vực đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Làm cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Quảng Minh - Quảng Thắng (Khu B4) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Quảng Minh - Quảng Thắng (Khu B4) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi