Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch không gian

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), Bản vẽ file Autocad và file ảnh (.dwg và jpg)

(b)

Date published: 16.03.2014 | 23:45
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu Khu đô thị Hùng Thắng-Tp. Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch không gian

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), Bản vẽ file Autocad và file ảnh (.dwg và jpg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]