Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 6.838  ha

Vị trí: Khu đô thị được xác định ranh giới lập quy hoạch từ phía Nam đường 18A về phía biển với quy mô 6.838 ha, nằm một phần trong địa giới 3 xã là Đại Yên, Việt Hưng thuộc thành phố Hạ Long và Hoàng Tân thuộc huyện Yên Hưng-tỉnh Quảng Ninh. Khu đất được giới hạn:

- Phía Bắc giáp đường 18A và khu vực đồi núi xã Việt Hưng.

- Phía Nam giáp vịnh Hạ Long.

- Phía Đông giáp khu du lịch quốc tế đảo Tuần Châu.

- Phía Tây giáp sông Cái Cả, sông Kênh Chài, sông Bến Giang.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ sơ đồ vị trí và mối liên hệ

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  

- Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ thiết kế đô thị (.jpg)

- Phối cảnh tổng thể (.jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), file anh khổ lớn (.jpg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 06.04.2015 | 14:05
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái văn hóa Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 6.838  ha

Vị trí: Khu đô thị được xác định ranh giới lập quy hoạch từ phía Nam đường 18A về phía biển với quy mô 6.838 ha, nằm một phần trong địa giới 3 xã là Đại Yên, Việt Hưng thuộc thành phố Hạ Long và Hoàng Tân thuộc huyện Yên Hưng-tỉnh Quảng Ninh. Khu đất được giới hạn:

- Phía Bắc giáp đường 18A và khu vực đồi núi xã Việt Hưng.

- Phía Nam giáp vịnh Hạ Long.

- Phía Đông giáp khu du lịch quốc tế đảo Tuần Châu.

- Phía Tây giáp sông Cái Cả, sông Kênh Chài, sông Bến Giang.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ sơ đồ vị trí và mối liên hệ

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  

- Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ thiết kế đô thị (.jpg)

- Phối cảnh tổng thể (.jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), file anh khổ lớn (.jpg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]