0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực Đông Triều – thị xã Đông Triều tỷ lệ 1/2000 (phân khu số 2 – tỉnh Quảng Ninh)

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Các bảng thống kế word và excel

* Bản vẽ

QH01: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan (Kèm theo các hình ảnh chụp hiện trạng)

QH02: Bản đồ sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch

QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH04: Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất phân khu số 2

QH05: Bản đồ định hướng quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH06: Bản đồ định hướng quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH07A: Bản đồ định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH07B: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp nước

QH07C: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước thải

QH07D: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện, thông tin liên lạc

QH08: Bản đồ định hướng quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

QH09: Bản đồ định hướng đánh giá tác động môi trường chiến lược

Các file bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.dwg), thuyết minh file (.doc)

 (bnt-hntt-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi