Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Vị trí: Thị trấn Quảng Hà – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 19.07.2016 | 09:48
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu Mở rộng thị trấn Quảng Hà giai đoạn 2012-2020

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Vị trí: Thị trấn Quảng Hà – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]