Thời gian lập quy hoạch: 2015

Địa điểm: Phường Kim Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần tài liệu bao gồm:

Thuyết minh Tổng hợp

Dự thảo tờ trình xin phê duyệt

Định dạng Bản vẽ file AutoCad(.dwg), Thuyết minh file word (.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (bt)

Date published: 14.09.2017 | 12:43
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 – Cụm công nghiệp Kim Sen – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian lập quy hoạch: 2015

Địa điểm: Phường Kim Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần tài liệu bao gồm:

Thuyết minh Tổng hợp

Dự thảo tờ trình xin phê duyệt

Định dạng Bản vẽ file AutoCad(.dwg), Thuyết minh file word (.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]