Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Phường Đại Yên – Hà Khẩu – Thành phố Hạ long – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Sơ đồ vị trí và giới hạn

2.Hiện trạng và kiến trúc cảnh quan

3.Hiện trạng – Hạ tầng kỹ thuật và môi trường

4.Phối cảnh tổng thể

6.Hạ tầng kỹ thuật

7.Kiến trúc cảnh quan

8.Thiết kế đô thị

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 20.07.2016 | 03:19
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị thương mại du lịch sinh thái phường Đại Yên – Hà Khẩu

Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Phường Đại Yên – Hà Khẩu – Thành phố Hạ long – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Sơ đồ vị trí và giới hạn

2.Hiện trạng và kiến trúc cảnh quan

3.Hiện trạng – Hạ tầng kỹ thuật và môi trường

4.Phối cảnh tổng thể

6.Hạ tầng kỹ thuật

7.Kiến trúc cảnh quan

8.Thiết kế đô thị

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]