Bảng tra nhanh chi phí lập quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện theo TT20/2019/TT-BXD
Date published: 29.04.2020 | 08:53
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
30 EP

Bảng tra nhanh chi phí lập quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện theo TT20/2019/TT-BXD

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2020 và thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng .

Tài liệu là Bảng tra nhanh các chi phí lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện được lập thành file Excel khi nhập thông số đầu vào: quy mô diện tích.

(Ht-ttmh-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]