0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Luật 16:2003/QH11 Luật xây dựng – Law on construction

This Law governs construction activities and the rights and obligations of organizations and individuals investing in construction of works and engaging in construction activities.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi