0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Luật số 13/2003/QH11 Luật đất đai năm

Luật đất đai 13/2003/QH11 .
Số văn bản:13.
Ký hiệu văn bản: 2003/QH11.
Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Luật gồm 9 chương 146 điều : 
Chương I: Những quy định chung.
Chương II: Quyền của nhà nước đối với đất đai và quản lý nhà nước về đất đai.
Chương III:Chế độ sử dụng các loại đất.
Chương IV: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Chương V: Thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai.
Chương vi: Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
Chương VII: Điều khoản thi hành.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi