Luật xây dựng 16/2003/QH11
Date published: 16.11.2013 | 10:47
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Luật xây dựng năm 2003

Luật xây dựng 16/2003/QH11 .
Số văn bản:16.
Ký hiệu văn bản: 2003/QH11.
Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày ban hành: 26/11/2003.
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Luật gồm 9 chương 123 điều : 
Chương I: Những quy định chung.
Chương II: Quy hoạch xây dựng.
Chương III:Dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chương IV: Khảo sát,thiết kế xây dựng.
Chương V: Xây dựng công trình.
Chương VI: Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng.
Chương VII: Quản lý nhà nước về xây dựng.
Chương VIII: Khen thưởng và xử lý vi phạm.
Chương IX: Điều khoản thi hành.

 

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]