Nghị Định 42/2009/NĐ-CP Và thông tư hướng dẫn 39/2009/TT-BXD.
Date published: 18.11.2013 | 13:55
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Nghị Định 42/2009/NĐ-CP Và thông tư hướng dẫn 39/2009/TT-BXD.

Nghị Định 42/2009/NĐ-CP Của Chính Phủ về việc phân loại đô thị.

Số văn bản: 42.

Ký hiệu văn bản: 2009/NĐ-CP.

Cơ quan ban hành: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày ban hành: 07/05/2009.

Ngày có hiệu lực: 02/07/2009.

Nghị định gồm 4 chương 26 điều.

Chương I: Những quy định chung.

Chương II: Tiêu chuẩn phân loại đô thị.

Chương III: Lập ,thẩm định và thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị và chương trình phát triển đô thị.

Chương IV: Tổ chức thực hiện.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]