0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
20 EP
Nghị định số 08/2005/NĐ-CP Về quy hoạch xây dựng

Nghị định này hướng dẫn các quy định của Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng; về điều kiện đối với tổ chức và cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

Trình tự lập và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, khảo sát địa hình, lưu trữ hồ sơ

Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

Quy hoạch chung xây dựng đô thị

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Thiết kế đô thị

Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Quản lý quy hoạch xây dựng

Vốn cho công tác quy hoạch xây dựng

Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi