Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Date published: 26.11.2013 | 15:08
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Nghị định nay quy định việc lập,thẩm định,phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; quản lý quy hoạch đô thị theo quy hoạch; điều kiện năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]