0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Nghị định nay quy định việc lập,thẩm định,phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; quản lý quy hoạch đô thị theo quy hoạch; điều kiện năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi