Nghị định số 38/2010/NĐ-CP Về không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
Date published: 27.11.2013 | 07:52
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Nghị định số 38/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Nghị định này quy định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]