Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Quy chuẩn này được áp dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt các hoạt động xây dựng, bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư x
Date published: 10.03.2014 | 14:44
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
25 EP

QCVN 02:2009/BXD – Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (bản đầy đủ)

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Quy chuẩn này được áp dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt các hoạt động xây dựng, bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình…… tại Việt Nam

Tài liệu bao gồm đầy đủ các bản đồ kèm theo trong Quy chuẩn này:

-Bản đồ phân vùng áp lực gió

-Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển

-Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng

-Bản đồ thủy triều ở Biển Đông

-Bản đồ vị trí các trạm khí tượng

-Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với tần xuất đảm bảo 5%

-Bản đồ chấn tâm đông đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam

-Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm của Việt Nam

-Bản đồ gia tốc nền chu kỳ lặp lại 500 năm trên lãnh thổ Việt Nam

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]