0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

-  Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia họặc có liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng trên lãnh thố Việt Nam đều phải thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

- Thời điểm lập Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

(hmc-qtrinh98-acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi