0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quyết định 21/2005/QĐ-BXD về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

Quyết định 21/2005/QĐ-BXD về việc ban hành quy định hệ thống  ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

Ban hành theo Quyết định này là  bản quy định “Hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng”.

Bản quy định này áp dụng thống nhất trong cả nước về lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Những quy định trước đây của Bộ Xây dựng trái với quy định này đều bãi bỏ

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi