0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT Ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng thống nhất trong cả nước, gồm:

1. Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng;

2. Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

3. Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

4. Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi