0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quyết định số 1259/2011/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung về:

1. Phạm vi, thời hạn lập quy hoạch

2. Tính chất và mục tiêu

3. Các chỉ tiêu phát triển đô thị

4. Định hướng tổ chức phát triển không gian

5. Định hướng phát triển các khu chức năng chính

6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

7. Định hướng bảo tồn di sản văn hóa lịch sử và thiên nhiên

8. Các chương trình ưu tiên đầu tư

9. Cơ chế chính sách

10. Quy định quản lý

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi