0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

- Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình.

- Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình ( sau đây gọi là hợp đồng thi công ) thuộc các dự án đầu tư xây dựng ( bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án).

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi