0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Qui định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

TT 28/2014/BTNMT:

Thông tư này hướng dẫn qui trình thực hiện thống kê và kiểm kê đất đai. Việc lập bảng biểu, đưa ra hệ thống chỉ tiêu biểu thống kê và kiểm kê đất đai, thành lập bản bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh, cả nước. Hướng dẫn lập báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai. Trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất… (lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi