0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thông tư 32/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi