Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Date published: 07.01.2014 | 19:04
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Thông tư số 10/2010/TT-BXD Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Thông tư này quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị bao gồm: Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và đồ án thiết kế đô thị riêng.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]