Đồ án tốt nghiệp chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình được chia làm ba phần chính sau:

Phần 1: Phần quy hoạch chung (Toàn thành phố Đồng Hới)

Phần 2: Phần quy hoạch chi tiết

Phần 3: Phần chuyên đề (Một số giải pháp chống ngập lụt cho đô thị)

Thành phần bản vẽ của đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

3-Bản đồ định hướng phát triển không gian

4-Bản đồ đánh giá đất xây dựng

5A-Bản đồ quy hoạch chiều cao (phương án I)

5B-Bản đồ quy hoạch chiều cao (phương án II)

6A-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa (phương án I)

6B-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa (phương án II)

7-Sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước mưa

8-Bản đồ địa hình và hiện trạng (1/500)

9-Bản đồ quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan (1/500)

10-Bản đồ quy hoạch chiều cao (1/500)

11-Bản đồ tính khối lượng đào đắp

12-Bản đồ điều phối đất xây dựng nền công trình

13-Bản đồ điều phối đất xây dựng nền đường

14-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước (1/500)

15-Bản đồ trắc dọc tuyến cống thoát nước (1/500)

(bnt)

Date published: 04.04.2014 | 01:24
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
25 EP

Chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

Đồ án tốt nghiệp chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình được chia làm ba phần chính sau:

Phần 1: Phần quy hoạch chung (Toàn thành phố Đồng Hới)

Phần 2: Phần quy hoạch chi tiết

Phần 3: Phần chuyên đề (Một số giải pháp chống ngập lụt cho đô thị)

Thành phần bản vẽ của đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

3-Bản đồ định hướng phát triển không gian

4-Bản đồ đánh giá đất xây dựng

5A-Bản đồ quy hoạch chiều cao (phương án I)

5B-Bản đồ quy hoạch chiều cao (phương án II)

6A-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa (phương án I)

6B-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa (phương án II)

7-Sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước mưa

8-Bản đồ địa hình và hiện trạng (1/500)

9-Bản đồ quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan (1/500)

10-Bản đồ quy hoạch chiều cao (1/500)

11-Bản đồ tính khối lượng đào đắp

12-Bản đồ điều phối đất xây dựng nền công trình

13-Bản đồ điều phối đất xây dựng nền đường

14-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước (1/500)

15-Bản đồ trắc dọc tuyến cống thoát nước (1/500)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]