0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Quy hoạch cải tạo Khu trung tâm cũ thành phố Hà Đông

Thành phần hồ sơ:

QH01-Sơ đồ vị trí và các mối liên hệ vùng

QH02-Bản đồ hiện trạng về kiến trúc – cảnh quan

QH03-Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

QH04-Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

QH05-Sơ đồ nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới

QH06-Sơ đồ cơ cấu quy hoạch cải tạo

Tài liệu được định dạng file Ảnh(.jpg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi