Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thành phố Phú Lý tỉnh Hà Nam đến năm 2030
Date published: 19.05.2015 | 14:18
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
60 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thành phố Phú Lý tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thành phố Phú Lý tỉnh Hà Nam đến năm 2030 bao gồm: Bản vẽ (định dạng file ảnh) và (định dạng autocad):

1.   Bản vẽ:

-Sơ đồ liên hệ vùng, đánh giá môi trường chiến lược – Tỷ lệ 1/ 10000

-Phân tích điều kiện tự nhiên và đánh giá quỹ đất xây dựng – Tỷ lệ 1/ 10000

-Quá trình hình thành phát triển đô thị phủ lý qua các thời kỳ lịch sử – Tỷ lệ 1/ 10000

-Đánh giá tổng hợp hiện trạng – Tỷ lệ 1/ 10000

-Sơ đồ lý thuyết mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch đô thị – Tỷ lệ 1/ 10000

-Cơ sở lý luận lý thuyết và thực tiễn của đồ án – Tỷ lệ 1/ 10000

-Ý tưởng và cấu trúc đô thị – Tỷ lệ 1/ 10000

-Định hướng không gian (định dạng file autocad)

-Quy hoạch sử dụng đất (định dạng file autocad)

 (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]