Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoach chung thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035
Date published: 05.10.2015 | 16:57
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
70 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoach chung thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoach chung thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng file ảnh khổ lớn 6622x9632 pixels) và thuyết minh (định dạng Word):

1.      Thuyết minh:

Phần I: Phần mở đầu

Phần II: Phần nội dung

Chương 1: Tổng quan hiện trạng

Chương 2: Cơ sở lập quy hoạch

Chương 3: Xác định mục tiêu phát triển, tính chất khu vực và động lực phát triển  

Chương 4: Quy hoạch phát triển không gian

Chương 5: Quy hoạch sử dụng đất

Chương 6: Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Chương 7: Thiết kế chi tiết các khu vực ưu tiên

2.      Các bản vẽ:

- QH-01/15: Bản đồ sử dụng đất huyện Mai Châu đến 2020

- QH-02/15: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng xã hội

- QH-03/15: Sơ đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng

-QH-04/15: Sơ đồ phân tích ý tưởng quy hoạch và cơ cấu phát triển đô thị   

-QH-05/15: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

-QH-06/15: Sơ đồ định hướng phát triển không gian và khung thiết kế đô thị tổng thể

-QH-07/15: Phần riêng: QH chi tiết trung tâm hành chinh TT Mai Châu đến năm 2035

-QH-08/15: Phần riêng: QH chi tiết trung tâm hành chính TT Mai Châu đến năm 2035

-QH-09/15: Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu ở đô thị

-QH-10/15: Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu ở đô thị

-QH-11/15: Phần riêng: Quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng Bản Lác 2

-QH-12/15: Phần riêng: Quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng Bản Lác 2

-QH-13/15: Phần riêng HT-KT: Định hướng phát triển hệ thống giao thông.

-QH-14/15: Phần riêng: Quy hoạch mạng lưới cấp điện

-QH-15/15: Đánh giá tác động môi trường chiến lược

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]