Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030
Date published: 13.10.2015 | 11:11
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
70 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 bao gồm phần: Bản vẽ (định dạng file jpg khổ lớn 8410x5940 pixel)

        1. Các bản vẽ

- 01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

- 02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

- 03: Sơ đồ phân tích và phương án cơ cấu phát triển đô thị

- 04: Bản đồ định hướng phát triển không gian

- 05: Bản đồ sử dụng đất đến năm 2030

- 06: Sơ đồ cơ cấu khu trung tâm

- 07: Mặt bằng tổng thể, mặt đứng khu trung tâm

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]