Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2025
Date published: 07.10.2015 | 11:09
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
30 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2025

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 bao gồm các bản vẽ (định dạng file jpg khổ lớn 4909x3742 pixel) sau:

- 01: Vị trí địa lý và liên hệ vùng

- 02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- 03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng xã hội

- 04: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- 05: Sơ đồ nghiên cứu lý thuyết

- 06: Cơ cấu quy hoạch mạng lưới xã

- 07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- 08: Sơ đồ cơ cấu khu trung tâm xã

- 09: Mặt bằng kiến trúc cảnh quan

- 10: Phối cảnh khu trung tâm xã

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]