Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2030
Date published: 07.10.2015 | 22:53
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
50 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2030 bao gồm 2 phần:

Thuyết minh (định dạng word) và  các bản vẽ (định dạng file jpg khổ lớn 11889x8410 pixel)

        1. Thuyết minh

Phần I: Quy hoạch chung đô thị

Phần II: Triển khai QH chi tiết và thiết kế đô thị khu trung tâm chức năng phía Bắc thành phố

Phần III: Triển khai QH chi tiết và thiết kế đô thị khu ĐTM phía Bắc thành phố

Phần IV: Triển khai QH chi tiết và thiết kế đô thị khu công viên trung tâm TP. Thái Bình

Phần V: Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kĩ thuật

        2. Các bản vẽ

- 01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- 02: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp

- 03: Sơ đồ lý thuyết, ý tưởng và cơ cấu quy hoạch

- 04: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

- 05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030

- 06: Sơ đồ định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông

- 07: Sơ đồ định hướng phát triển hạ tang cấp điện – chiếu sáng đô thị

- 08: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

- 09: Sơ đồ QH chi tiết khu trung tâm thương mại phía Bắc (Vị trí – Mối liên hệ - Hiện trạng tổng hợp)

- 10: Sơ đồ QH chi tiết khu trung tâm thương mại phía Bắc (Phân tích ý tưởng phân khu chức năng)

-11: Bản đồ tổ chức không gian khu trung tâm thương mại phía Bắc

-12: Sơ đồ QH chi tiết khu trung tâm thương mại phía Bắc (Khung thiết kế đô thị và các bản vẽ minh họa)

-13: Phần riêng: QH chi tiết khu đô thị mới phía Bắc (Sơ đồ vị trí – Liên hệ vùng)

-14: Phần riêng: QH chi tiết khu đô thị mới phía Bắc (Nghiên cứu lý thuyết, ý tưởng, cơ cấu quy hoạch)

-15: Phần riêng: QH chi tiết khu đô thị mới phía Bắc (Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan)

-16: Phần riêng: QH chi tiết khu đô thị mới phía Bắc (Khung thiết kế đô thị tổng hợp và các bản vẽ minh họa)

-17: Phần riêng: QH chi tiết khu công viên khu trung tâm (Sơ đồ vị trí – liên hệ vùng)

-18: Phần riêng: QH chi tiết khu công viên khu trung tâm (Nghiên cứu lý thuyết, cấu trúc không gian và sơ đồ cơ cấu)

-19: Phần riêng: QH chi tiết khu công viên khu trung tâm (Bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian)

-20: Phần riêng: QH chi tiết khu công viên khu trung tâm (Khung thiết kế đô thị tổng hợp và các bản vẽ minh họa)

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]