Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch vườn hoa trước trường đại học Thủy Lợi thành phố Hà Nội
Date published: 16.04.2015 | 08:46
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
80 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch vườn hoa trước trường đại học Thủy Lợi thành phố Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch vườn hoa trước trường đại học Thủy Lợi  thành phố Hà Nội bao gồm: Bản vẽ (định dạng file .JPG)

-QH01: Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu

-QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng – Tỉ lệ 1/1000

-QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng cảnh quan – Tỉ lệ 1/1000

-QH04: Bản đồ đánh giá hiện trạng hoạt động – Tỉ lệ 1/1000

-QH05: Bản đồ nghiên cứu các loại hình vườn hoa ở Việt Nam và thế giới

-QH06: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch – Tỉ lệ 1/1000

-QH07: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan  – Tỉ lệ 1/1000

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (4598x3091 pixel) (.jpg)

(Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]