Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030
Date published: 07.10.2015 | 16:59
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
40 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 bao gồm các bản vẽ (định dạng file jpg khổ lớn 5449x3854 pixel) sau:

- QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH-02: Sơ đồ phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên

- QH-03: Sơ đồ đánh giá hiện trạng và dự báo dân số

- QH-03.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH-03.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH-03.3: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng xã hội

- QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH-06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH-07: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH-08: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH-09: Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Thắng Lợi

- QH-09.1: Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Thắng Lợi

- QH-09.2: Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Thắng Lợi

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]