0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên các trường đại học chuyên nghành về kiến trúc khi làm tốt nghiệp.

Đồ án bao gồm 14 bản vẽ (định dạng JPG):

-QH01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-QH02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng các điều kiện tự nhiên

-QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-QH04: Bản đồ đánh giá quỹ đất xây dựng

-QH05: Bản đồ hiện trạng dân cư – nguồn nhân lực – hạ tầng kỹ thuật

-QH06: Bản đồ hiện trạng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn

-QH07: Bản đồ đánh giá hiện trạng giao thông và hạ tầng kỹ thuật

-QH08: Bản đồ tổng hợp hiện trạng các điều kiện tự nhiên đánh giá điều kiện và phân vùng kinh tế

-QH09: Sơ đồ lý thuyết và phân tích điểm dân cư

-QH10: Phương án quy hoạch hệ thống mạng lưới đô thị và điểm dân cư nông thôn

-QH11: Bản đồ quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn

-QH12: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn

-QH13: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông vùng

-QH14: Cơ cấu quy hoạch thành phố Lạng Sơn

(ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi