Đồ án môn học : đồ án Q5 - Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới đến năm 2030  sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên nghành kiến trúc, quy hoạch khi làm các đồ án.

Đồ án bao gồm 11 bản vẽ (định dạng JPG) và thuyết minh đồ án ( định dạng word)

-QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

-QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng xã hội 

-QH04: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-QH05: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

-QH06: Sơ đồ các phương án cơ cấu   

-QH07: Bản đồ định hướng phát triển không gian

-QH08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

-QH09: Sơ đồ cơ cấu khu trung tâm

-QH10: Mặt bằng kiến trúc cảnh quan khu trung tâm

-QH11: Phối cảnh khu trung tâm thành phố

 (ht-ttmh)

Date published: 15.04.2015 | 10:56
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
40 EP

Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới đến năm 2030

Đồ án môn học : đồ án Q5 - Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới đến năm 2030  sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên nghành kiến trúc, quy hoạch khi làm các đồ án.

Đồ án bao gồm 11 bản vẽ (định dạng JPG) và thuyết minh đồ án ( định dạng word)

-QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

-QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng xã hội 

-QH04: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-QH05: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

-QH06: Sơ đồ các phương án cơ cấu   

-QH07: Bản đồ định hướng phát triển không gian

-QH08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

-QH09: Sơ đồ cơ cấu khu trung tâm

-QH10: Mặt bằng kiến trúc cảnh quan khu trung tâm

-QH11: Phối cảnh khu trung tâm thành phố

 (ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]