Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Võ Ninh tỉnh Quảng Bình
Date published: 18.09.2015 | 15:41
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
30 EP

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Võ Ninh tỉnh Quảng Bình

Các bản vẽ trong đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Võ Ninh, tỉnh Quảng Bình bao gồm:

- QH01: Vị trí và mối quan hệ vùng

- QH02: Đánh giá hiện trạng tổng hợp

- QH03: Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật – xã hội

- QH04: Sơ đồ SWOT

- QH05: Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất

- QH06: Bản đồ cơ cấu sử dụng đất

- QH07: Cơ cấu sử dụng đất khu trung tâm xã

- QH08: Cơ cấu trung tâm xã

- QH09: Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm xã

- QH10: Phối cảnh khu trung tâm xã

-Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (9.933x7017pixel) (.jpg)

(hth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]