Đồ án môn học : đồ án Q8 - Quy hoạch vùng huyện Bình Gia- tỉnh Lạng Sơn sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên nghành kiến trúc, quy hoạch khi làm các đồ án.

Đồ án bao gồm 11 bản vẽ (định dạng JPG:

-QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên và địa hình

-QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng phân vùng kinh tế

-QH04: Bản đồ đánh giá hiện trạng phân bố dân cư

-QH05: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-QH06: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

-QH07: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng xã hội 

-QH08: Phương án cơ quy hoạch xây dựng điểm dân cư đô thị và nông thôn

-QH09: Bản đồ định hướng phát triển không gian

-QH10: Bản đồ quy hoạch xây dựng điểm dân cư đô thị và nông thôn

-QH11: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật

(ht-ttmh)

Date published: 15.04.2015 | 10:54
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
40 EP

Quy hoạch vùng huyện Bình Gia- tỉnh Lạng Sơn

Đồ án môn học : đồ án Q8 - Quy hoạch vùng huyện Bình Gia- tỉnh Lạng Sơn sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên nghành kiến trúc, quy hoạch khi làm các đồ án.

Đồ án bao gồm 11 bản vẽ (định dạng JPG:

-QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên và địa hình

-QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng phân vùng kinh tế

-QH04: Bản đồ đánh giá hiện trạng phân bố dân cư

-QH05: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-QH06: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

-QH07: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng xã hội 

-QH08: Phương án cơ quy hoạch xây dựng điểm dân cư đô thị và nông thôn

-QH09: Bản đồ định hướng phát triển không gian

-QH10: Bản đồ quy hoạch xây dựng điểm dân cư đô thị và nông thôn

-QH11: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật

(ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]