Bài giảng môn học Lược khảo lịch sử đô thị
30 EP
Construction process planning and management
70 EP
Design and construction in Romanesque architecture
30 EP
Landscape, Construction
70 EP
Habitat for humility - How to Build a House
0 EP
Green from the Ground Up Sustainable, Healthy, and Energy-Efficient Home Construction
0 EP
Roofing Handbook (2nd Edition)
30 EP
Builing Design and Construction Handbook
70 EP
Insulation Handbook
30 EP
Civil Engineer's Handbook of Professional Practice
80 EP
Advanced Earthquake Engineering Analysis
50 EP
Uncertainty Forecasting in Engineering
50 EP
Sustainable Design The Science of Sustainability and Green Engineering
50 EP
Fundamentals of Structural Engineering
70 EP
Seismic Engineering
70 EP
Fundamentals of Earthquake Engineering
70 EP
Adaptive Structures Engineering Applications
50 EP
Handbook for Construction Planning and Scheduling - Baldwin, Andrew – Sổ tay kế hoạch xây dựng và tiến độ
50 EP
Bài giảng Thủy Lực và máy Thủy Lực
0 EP
Bài giảng luật đấu thầu
15 EP
Bài giảng luật xây dựng
15 EP
Quản lý di sản đô thị trong bối cảnh phát triển đô thị ở Việt Nam
15 EP
Sổ tay hướng dẫn thực thi nâng cấp đô thị có sự tham gia của cộng đồng
15 EP
Giáo trình: Luật hành chính đô thị và nông thôn
15 EP
Bài giảng môi trường đô thị và khu công nghiệp
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]