Giáo trình Lý thuyết quy hoạch đô thị
Date published: 18.02.2014 | 10:20
Available in Ebook
Quy hoạch-Xây dựng
15 EP

Giáo trình Lý thuyết quy hoạch đô thị

Giáo trình giới thiệu tổng quan về công tác quy hoạch xây dựng đô thị với các lý thuyết về quy hoạch đô thị từ các thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại và đến thời kỳ hiện đại ngày nay với phương pháp, lý luận quy hoạch phù hợp với hoàn cảnh phát triển và các quy định pháp lý hiện hành. 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]