Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai được chia làm ba chương trình bày cơ sở lý luận-khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai và phân tích quy hoạch đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
Date published: 09.10.2013 | 12:53
Available in Ebook
Quy hoạch-Xây dựng
15 EP

Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai-Đại học Thái Nguyên

Tác giả: TS. Lương Văn Hinh, TS. Nhuyễn Ngọc Nông, ThS. Nhuyễn Đình Thi

Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên

Nhà xuất bản Nông nghiệp

Quy hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật… Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là Tổ chức không gian của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế-xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao. Cuốn giáo trình được chia làm ba chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận-khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai. Chương 2 phân tích quy hoạch đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã là nội dung chương cuối.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]