Giáo trình Quy hoạch và sử dụng đất là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các chuyên ngành liên quan có kiến thức cơ bản về quy hoạch và những quan điểm quan trọng trong Quy
Date published: 09.10.2013 | 12:21
Available in Ebook
Quy hoạch-Xây dựng
15 EP

Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất

Người biên soạn giao trình: PSG. TS. Lê Quang Trí

Giáo trình Quy hoạch và sử dụng đất là một giáo trình chuyên khảo, được soạn thảo dựa trên các tài liệu cơ bản về quy hoạch của FAO, Tài liệu hướng dẫn về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Viện quy hoạch đất đai thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Luật đất đai năm 2003 và Thông tư 30-2004 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường năm 2004 nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các chuyên ngành liên quan có kiến thức cơ bản về quy hoạch và những quan điểm quan trọng trong Quy hoạch sử dụng đất đai bền vững. 

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]