Quản lý di sản đô thị trong bối cảnh phát triển đô thị ở Việt Nam
Date published: 18.09.2014 | 14:55
Available in Ebook
Quy hoạch-Xây dựng
15 EP

Quản lý di sản đô thị trong bối cảnh phát triển đô thị ở Việt Nam

Tài liệu sưu tầm

Quản lý di sản đô thị trong bối cảnh phát triển đô thị ở Việt Nam. Quá trình phát triển và hiện đại hóa các thành phố trên thế giới đã làm biến mất nhiều di sản. Đây không chỉ là điều đáng tiếc đối với các thành phố, quốc gia có di sản di sản đô thị Việt nam đang đối mặt với nhiều áp lực bất động sản nhu cầu cơ sở hạ tầng

 

(ht-ddh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]