Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung đô thị du lịch Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2030
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2030
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030
40 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2025
30 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn – huyện Quảng Trạch- Tỉnh Quảng Bình
50 EP
Đồ án thiết kế Thư viện tổng hợp thành phố Đà Nẵng
70 EP
Đồ án thiết kế Trường phổ thông trung học Hoài Đức, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoach chung thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035
70 EP
Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Võ Ninh tỉnh Quảng Bình
30 EP
Trang 2/25
2
... 25
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]