TCVN 8732:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - thuật ngữ và định nghĩa
0 EP
TCVN 8731:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường
0 EP
TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường
0 EP
TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường
0 EP
TCVN 8728:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường
0 EP
TCVN 8727:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8726:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8725:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi -  phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng
0 EP
TCVN 8724:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8723:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]