Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo cửa xả thoát nước, cống qua đường D150
30 EP
Bản vẽ chi tiết tuyến mương hở BTCT B 1200
25 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo miệng xả thoát nước mưa cho cống bản kích thước 1.0 m x 1.5m
25 EP
Bản vẽ chi tiết Ga thăm thu BTCT cống D1200
15 EP
Bản vẽ chi tiết Ga thăm thu BTCT cống D600
15 EP
Bản vẽ chi tiết tường chắn đá hộc xây trong khu đô thị, chiều cao từ 1M đến 2M
50 EP
Hoạt động của nước mặt với địa hình
15 EP
Cấp nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo hố van đồng hồ, hố van tay, trụ cứu hỏa và gối đỡ
25 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cống tròn thoát nước mưa
25 EP
Bản vẽ hào kỹ thuật bê tông cốt thép
25 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]