Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình Khu liên hợp tổ chức sự kiện và giải trí 8 tầng – Phần 3: Điều hòa không khí
150 EP
Hồ sơ thiết kế bệnh viện - khoa điều trị theo yêu cầu, 5 tầng - Phần 9: Thiết kế hệ thống khí sạch phòng mổ
100 EP
TCVN 7831:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió - phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]