TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 29 / 2004 / QĐ-Bộ Xây dựng ngày 10 / 12 / 2004.
0 EP
Chi tiết cột điện Cao thế
30 EP
TCVN 8299:2009 công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép
0 EP
Thông tư 29/2014/TT- BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
0 EP
TCVN 8297:2009 công trình thủy lợi – đập đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén
0 EP
TCVN 8298:2009 Công trình thủy lợi– Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
0 EP
TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - yêu cầu kỹ thuật
15 EP
TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường
0 EP
TCVN 5729:2012 Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế
0 EP
Quyết định số 1129/2010/QĐ-BXD Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]