Bản vẽ thiết kế chi tiết ga thăm bê tông cốt thép thoát nước mưa. Kích thước BxH > 2mx3m
30 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]