Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo cửa xả thoát nước, cống qua đường D150
30 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo miệng xả thoát nước mưa cho cống bản kích thước 1.0 m x 1.5m
25 EP
Chi tiết cống hộp ba qua đường 3X(W=2.5XH=2.5) – Hồ sơ tiếng Anh
70 EP
Chi tiết cống hộp bốn qua đường 3X(W=4.0XH=2.5) – Hồ sơ tiếng Anh
70 EP
Chi tiết cống hộp bốn qua đường 4X(W=2.5XH=2.5) – Hồ sơ tiếng Anh
70 EP
Chi tiết cống hộp đôi qua đường 2X(W=2.5XH=2.5) – Hồ sơ tiếng Anh
50 EP
Bản vẽ thiết kế rãnh thoát nước bê tông cốt thép đúc sẵn, bề rộng lòng rãnh B=400mm
25 EP
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật công bản qua đường, bề rộng lòng cống B=2m, chiều dài >7m
30 EP
Bảng tính toán thuỷ lực cống hộp cho hệ thống thoát nước mưa
30 EP
TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép
0 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]