Hồ sơ thiết kế Chợ tạm, diện tích khoảng 404m2 - Phần 4: Cấp thoát nước
70 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo đế cống tròn D600,D800,D1000, D1200
30 EP
Bản vẽ chi tiết Ga thăm thu BTCT cống D600
15 EP
Chi tiết gối cống tròn kích thước từ D400 đến D1500
50 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thu + thăm kết hợp cống D1000, D800,D600
15 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thăm cống D600 - thoát nước mưa
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]